środa, 27 stycznia 2021
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
Związek:
Pozostałe:
Wyszukiwarka:


Losowe zdjęcie
Strefa Związkowca
Login:

Hasło:

» Zapomniałem hasło
Polecamy

 

Ramowy rozkład czasu pracy
na rok 2021

 

 

 

 

 

 

Newsletter:
E-mail:
Czy grożą nam zmiany przepisów o urlopie "na żądanie"
Jesteś w: Dla Związkowców

Czy grożą nam zmiany przepisów o urlopie "na żądanie"

Interpelacja nr 19250 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie tzw. urlopów na żądanie

Szanowna Pani Minister! Zwracają się do mnie, jako posła, pracodawcy, sygnalizując następujący problem. Pracownik może w dniu pracy powiadomić pracodawcę, iż nie przyjdzie do pracy. Zgodnie z art. 167: pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Pracownicy, wykorzystując ich prawo, mogą w ten sposób powodować straty finansowe, stratę prestiżu i stratę klientów. Przykładowo klientce umówionej od miesięcy nie zostaje wykonana fryzura ślubna, ponieważ pracownica wykorzystała w tym dniu swoje prawo do zgłoszenia urlopu.

W związku z powyższym zapytuję:

1. Jakie jest stanowisko Pani Minister w tej sprawie?

2. Czy pracodawcy sygnalizowali ten problem ministerstwu?

3. Czy ministerstwo planuje wystąpić z projektem zmian legislacyjnych w tej sprawie?

Z wyrazami szacunku

Poseł Zbigniew Girzyński

Toruń, dnia 27 października 2010 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 19250 w sprawie tzw. urlopów na żądanie

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana posła Zbigniewa Girzyńskiego przekazaną przy piśmie z dnia 5 listopada br., znak: SPS-023-19250/10, w sprawie tzw. urlopów na żądanie, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Zgodnie z przepisami art. 1672 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika, zgłoszone nie później niż w dniu rozpoczęcia urlopu, i w terminie przez niego wskazanym - nie więcej niż 4 dni urlopu wypoczynkowego w każdym roku kalendarzowym. Pracodawca jest zatem związany zarówno terminem udzielenia urlopu wypoczynkowego wskazanym przez pracownika, jak i liczbą dni takiego urlopu wykorzystywanego na żądanie pracownika.

W interpelacji pan poseł zauważa, że korzystanie przez pracownika z urlopu na żądanie może powodować dla pracodawcy straty finansowe, a także stratę prestiżu i klientów firmy. W związku z tym pan poseł zwraca się z pytaniem, czy pracodawcy sygnalizują problemy związane z praktycznymi aspektami obecnych regulacji prawnych dotyczących urlopu na żądanie i czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zamierza wystąpić z projektem zmian legislacyjnych w przedmiotowej sprawie.

Pragnę poinformować, że przepisy Kodeksu pracy dotyczące zasad korzystania przez pracowników z urlopu na żądanie były przedmiotem wystąpień kierowanych do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez różne podmioty, zwłaszcza zaś przez pracodawców i ich organizacje. Proponowane zmiany obecnego stanu prawnego z jednej strony polegają na usunięciu z Kodeksu pracy instytucji urlopu na żądanie, z drugiej zaś na rozważeniu takich modyfikacji przepisów art. 1672 Kodeksu pracy, które - zachowując istotę tego uprawnienia - zapobiegłyby nadużyciom ze strony pracowników i minimalizowały ewentualne straty finansowe pracodawców lub trudności w organizowaniu procesu pracy wywołane korzystaniem przez pracowników z urlopu na żądanie.

Należy dodać, że wstępne prace nad zmianą przepisów Kodeksu pracy o urlopie na żądanie zostały już podjęte na forum parlamentu RP; są one prowadzone przez Komisję Nadzwyczajną „Przyjazne Państwo” do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji, która rozpatruje komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy (KPP/B-199). Modyfikacje rozwiązań prawnych dotyczących urlopu na żądanie są także przedmiotem prac Zespołu Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Przedstawiciele ministra pracy i polityki społecznej biorą udział w powyższych pracach, prezentując pogląd o dopuszczalności takich zmian obecnego stanu prawnego w zakresie korzystania przez pracownika z urlopu na żądanie, które nie zaprzeczałyby istocie tego uprawnienia pracowniczego.

Przedstawiając powyższe, pragnę poinformować, że obecnie nie są prowadzone prace legislacyjne zmierzające do przygotowania rządowego projektu ustawy zmieniającej przepisy Kodeksu pracy dotyczące instytucji urlopu na żądanie.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Marek Bucior

Warszawa, dnia 18 listopada 2010 r.

Autor: zamieścił: sekretarz


Drukuj
© Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Bydgoszczy - Wszelkie prawa
zastrzeżone, Webmaster - ITB Vega