środa, 12 sierpnia 2020
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
Związek:
Pozostałe:
Wyszukiwarka:


Losowe zdjęcie
27 OZZZPRC_008
27 OZZZPRC_008

» zobacz zdjęcie
» wejdź do działu
Strefa Związkowca
Login:

Hasło:

» Zapomniałem hasło
Polecamy

 

Ramowy rozkład czasu pracy
na rok 2020

 

 

 

 

 

 

Newsletter:
E-mail:
Jeśli nie masz pewności czy możesz przejść na wcześniejszą emeryturę, przeczytaj, nie zwlekaj !!!
Jesteś w: Emerytura

Jeśli nie masz pewności czy możesz przejść na wcześniejszą emeryturę, przeczytaj, nie zwlekaj !!!

Warto  pamiętać, że ten rok jest prawdopodobnie ostatnim na spełnienie warunków wymaganych do nabycia prawa do wcześniejszej emerytury pracowniczej. Nie jest to jednak ostateczny termin na zgłoszenie wniosku o przyznanie wcześniejszej emerytury. Ustawa nie uzależnia bowiem przyznania wcześniejszej emerytury od złożenia wniosku o jej przyznanie do 31 grudnia 2008 r.

Jak narazie żaden przepis ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie uchyla od 1 stycznia 2009 r. przepisów art. 29 i 46 określających warunki, których spełnienie uprawnia pracownika do wcześniejszej emerytury.

Osobie spełniającej wymagane warunki ZUS wyda decyzję ustalającą prawo do emerytury bez względu na to, czy nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy, jednak wypłatę świadczenia podejmie dopiero po przedłożeniu przez emeryta zaświadczenia o ustaniu tego stosunku pracy.

Wniosek o wcześniejszą emeryturę można zgłosić w każdym czasie, jednak aby uzyskać prawo do wcześniejszej, należy to zrobić przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego.

W tym miejscu możesz przeczytać informacje bardziej szczegółowe- zamieszczone na stronie ZUS

Nie ma jednak stuprocentowej pewności wprowadzenia emerytur pomostowych od 2009 roku. Możliwe, że przepisy dotyczące przechodzenia na wcześniejsza emeryturę za pracę w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze, będą nadal obowiązywać. Warto więc poznać podstawy przechodzenia na wcześniejszą emeryturę.

W tym miejscu możesz zapoznać się z zasadami przechodzenia na wcześniejszą emeryturę obowiązującą do końca roku 2008

Osoby, którym przynależność do OFE uniemożliwia skorzystanie z wcześniejszej emerytury, mogą zrezygnować z uczestnictwa w II filarze. Wystarczy, że występując o emeryturę złożą odpowiedni wniosek do ZUS.

W tym miejscu możesz zapoznać się jak złożyć wniosek o emeryturę z ZUS

Specjalna procedura w ZUS:

1. Zainteresowany sprawdza, czy spełnia wymogi wieku i stażu niezbędne do uzyskania wcześniejszej emerytury.

2. Składa wniosek o emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy (ZUS Rp-1).

3. Składa wniosek do ZUS o przekazanie do budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunku w OFE.

4. ZUS sprawdza, czy zainteresowany spełnia warunki do wcześniejszej emerytury, i wylicza jej wysokość.

5. ZUS wykreśla emeryta z Centralnego Rejestru Członków Funduszy Emerytalnych.

6. ZUS zawiadamia o wykreśleniu odpowiedni fundusz emerytalny.

7. Uprawniony otrzymuje wcześniejszą emeryturę od daty złożenia wniosku o jej wypłatę

 

ZUS Rp-1
 Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy

Autor: zamieścił sekretarz


Drukuj
© Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Bydgoszczy - Wszelkie prawa
zastrzeżone, Webmaster - ITB Vega