harmonogram pracy przychodni przyzakładowej LUXMED przy ul. Energetycznej1

  1. Zleceniobiorca zapewni dyżury personelu medycznego w przychodni przyzakładowej zgodnie z poniższą specyfikacją:

 Rejestracja pacjentów do lekarzy specjalistów oraz rejestracja recept

 poniedziałek - piątek

 700 - 1200 

Pielęgniarka medycyny pracy

 poniedziałek -piątek

700 - 1400 

 pobieranie krwi (wtorek - piątek)

730 - 830 


Lekarz internista, medycyna pracy.

 poniedziałek

 1100 - 1400

 wtorek

1100 - 1400

środa 

1130 - 1500

czwartek 

1130 - 1500

 piątek

 1200 - 1400


Laryngolog,

 poniedziałek

700 - 930 


 Neurolog

 poniedziałek

 900 - 1130

 Okulista

 poniedziałek

800 - 1030 


Stomatolog

 poniedziałek

  800 - 1100

 wtorek

  800 - 1400

 środa

  800 - 1500

 czwartek

 1200 - 1600

 piątek

  800 - 1400

2. W przypadku zdarzeń losowych tj. choroby lub urlopu lekarza Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość niewykonywania usług medycznych w przychodni przyzakładowej przez:
a)     lekarza internistę, medycyny pracy oraz stomatologa w okresie trzech pierwszych dni od wystąpienia w/w zdarzenia,
b)     lekarzy specjalistów: laryngologa, neurologa, okulisty pod warunkiem wyznaczenia innego dnia w danym tygodniu, w którym w/w lekarz będzie przyjmował pacjentów w przychodni przyzakładowej.
3. Warunkiem niewykonywania usług medycznych przez lekarzy określonych w ust. 2 będzie powiadomienie Zleceniodawcy o tym fakcie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem oraz świadczenie w tych dniach w/w usług medycznych w placówce LUX MED. w Bydgoszczy przy ul. Chołoniewskiego 46.
Wszystkie wizyty w przychodni proszę rejestrować telefonicznie pod numerami telefonu:
Przychodnia przyzakładowa ul. Energetyczna 1
tel. wew.  8492        tel.zew. 052-361-21-44
Centrum Medyczne LUXMED  ul. Chołoniewskiego 46  
tel. 52-562-29-00

 

 

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl