Nowe informacje dotyczące usług świadczonych przez LUX-MED

Od listopada każdy pracownik, oraz członkowie rodzin, korzystający ze świadczeń medycznych firmy LUXMED, mają prawo zgłosić swoje zastrzeżenia, uwagi, reklamacje co do świadczonych usług w formie pisemnej lub e-mailowej do Dyrektor Doroty Koziołkiewicz–Lichota. Skargi, zastrzeżenia, uwagi mogą być przekazywane przez pracowników również za pośrednictwem przedstawicieli związków zawodowych. Adres: Dorota.Koziolkiewicz-Lichota@luxmed.pl

-         fotel stomatologiczny znajdujący się przy ul. Energetycznej zostanie wykorzystany w większym zakresie. Stomatolog będzie przyjmować cztery razy w tygodniu od miesiąca listopada, a od stycznia 2009r., pięć razy w tygodniu.

WIĘCEJ INFORMACJI

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl