linki do pracodawców


PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 

Biuro Zarządu
ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa
tel.: (0-22) 340 17 04    faks: (0-22) 340 15 05 
sekretariat.bz@pgesa.pl  http://www.pgesa.pl/

Biuro ds. Dialogu Społecznego (0-22) 340 1879 julia.brandt@pgesa.pl


PGE Górnictwo i Energetyka SA
  al. J. Piłsudskiego 12        90-051 Łódź
telefon: (42) 282 80 00,     faks: (42) 282 80 02
e-mail: bot@bot.pl   http://www.bot.pl/

Dyrektor Departamentu Komunikacji - Magdalena Kula
telefon kom.: 695 883 923  faks: (42) 282 84 41 
e-mail: magdalena.kula@bot.pl     miesięcznik W&W


 PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Spółka Akcyjna

Rogowiec, ul. Św. Barbary 3;
97 - 400 Bełchatów; skr. poczt. 100

tel. 0 44 737 30 00;  fax 0 44 737 34 56
e-mail: info@kwbbelchatow.bot.pl  
 http://www.kwbbelchatow.bot.pl/


 PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Spółka Akcyjna

59-916 Bogatynia 3
Województwo Dolnośląskie

centrala (0-75) 77 35 300, 77 35 200
fax (0-75) 77 33 000 E-mail:
kopalnia.turow@kwbturow.bot.pl
http://www.kwbturow.bot.pl/


BOT Elektrownia Bełchatów S.A.

PGE Elektrownia Opole S.A.


PGE Elektrownia Turów S.A.
  

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.
  

PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.
  

PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A.
  

PGE Elektrociepłownia Lublin-Wrotków sp. z o.o.
  

PGE Elektrociepłownia „Gorzów” S.A.
  

PGE Elektrociepłownia Kielce S.A.
  
 
Federacja Związku Pracodawców Energetyki Polskiej
 

ul. Wadowicka 14, 
30-415 Kraków
telefon: 12/ 269 42 43   fax - biuro: 12/ 269 42 45
e-mail: biuro@fzpep.com.pl 
e-mail: fzpep@fzpep.com.pl 
 

 
DALKIA Łódź S.A.
 ul. J. Andrzejewskiej 5,
90-975 Łódź
telefon (042) 675 51 16,    faks (042) 675 51 90
zarzad@dalkia.lodz.pl    http://www.dalkia.pl/dalkia/
 
Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl