Statut ZZ Pracowników Ruchu Ciągłego w Bydgoszczy

 oryginalny dokument  Statut Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Bydgoszczy

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl