Ocena opieki medycznej realizowanej przez LUX-MED

Jeśli chciałbyś przekazać swoje sugestie  dotyczące działania przychodni zakładowej lub chciałbyś wyrazić swoją opinię o opiece medycznej realizowanej w naszej Spółce przez firmę LUX-MED poinformuj nas o tym.
                                               (052) 3728697

W związku z dbałościa jaką powinny wykazywac związki zawodowe działające w naszej Spółce w  kontrolowaniu właściwej  realizacji zapisów Pakietu Gwarancji Socjalnych w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ich rodzin,  MNSZZ PRC ZEC Bydgoszcz S.A. zwraca się z prośbą do wszystkich Pracowników ZEC Bydgoszcz S.A. oraz Megazec sp. z o.o. o wysyłanie swoich ocen i opinii dotyczących działalności firmy LUX-MED. Pomoże to nam  w ocenie realizacji umowy obejmujacej dodatkową opiekę medyczną dla pracowników ZEC Bydgoszcz S.A. oraz Megazec sp. z o.o oraz członków ich rodzin. 
                                                                                                                         

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl