BYLIŚMY, JESTEŚMY, BĘDZIEMY RAZEM

Koleżanki i Koledzy

Komitet Protestacyjno – Strajkowy GK PGE, w związku z przekazywaniem przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Zarządy spółek GK PGE nieprawdziwych informacji, w szczególności w trakcie wystąpień Członków Zarządu PGE podczas tzw. spotkań z Pracownikami PGE GiEK S.A. w dniu 4.11.2020r. i w dniu 06.11.2020 r. w PGE Dystrybucja S.A., jak również w związku z komunikatami przysyłanymi Pracownikom oraz ukazującymi się w mediach m.in. branżowych portalach internetowych które dotyczą sytuacji społecznej oraz stanu dialogu w GK PGE oświadcza: (informacje w załączniku)

oświadczenie KP-S 

 

 

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl