Paweł Swoboda, przewodniczący Sekcji Elektrociepłowni i Ciepłowni podsumowuje 2019 rok.

     W 2019 roku spotykaliśmy się cztery razy – jedno posiedzenie połączone było ze szkoleniem z prawa pracy i rozwiązywania sporów zbiorowych. Podstawowym problemem, który widzimy we wszystkich organizacjach należących do Sekcji jest problem z uzwiązkowieniem. Mamy sygnały, że część organizacji się łączy, część – zamyka. Młode pokolenie nie widzi potrzeby, by się do nas przyłączać, stare ma momentami problemy z solidaryzmem; widujemy czasami, jak największe organizacje “podbierają” sobie nawzajem działaczy: więcej na stronie OZZZPRC

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl