Krzysztof Rybak zrezygnował z II tury wyborów do Rady Nadzorczej PGE GiEK SA - szczegóły w załączonej ulotce wyborczej.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Krzysztof Rybak zrezygnował z II tury wyborów do Rady Nadzorczej PGE GiEK SA - szczegóły w załączonej ulotce wyborczej.

14.04.2018 r. – Krzysztof Rybak wyraził wolę rezygnacji z wyborów w ulotce itp., w wypowiedziach do wyborców, oraz w wypowiedzi w rozgłośni radiowej. Znając Art. 7. Konstytucji RP, który brzmi: „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa” NIGDY nie zgłosił woli rezygnacji słownie, cz...y na piśmie żadnej Komisji Wyborczej. Nie miałoby to uzasadnienia, ponieważ Komisja taka nie miałaby żadnej podstawy prawnej do wykreślenia jego nazwiska z kart do głosowania. Wszystkim bowiem wiadomo, że nikt w Polsce nie jest zwolniony z przestrzegania (także Art. 7.) Konstytucji RP. Krzysztof Rybak zaprzestał tylko na jedynym logicznym, w takiej sytuacji działaniu, tj. na apelowaniu do Państwa o nieoddawanie na niego głosów.
Zespół wsparcia KJR

ulotka :    

 

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl