Pismo KJR/CRN/PGE.GiEK/24/8/2017 do prezesa PGE GiEK SA Pana Sławomira Zawady

     W dniu 31.07.2017 r. skierowałem swoje pismo KJR/CRN/PGE.GiEK/24/8/2017 do prezesa PGE GiEK SA Pana Sławomira Zawady. Była tam m. in. zawarta moja – czyli członka Rady Nadzorczej PGE GiEK SA z wyboru załogi –  prośba o przesłanie tego dokumenty na wszystkie komputery Spółki. Niestety, nie przychylono się do tej prośby. Zgodnie z zapowiedzią z ww. pisma, przesyłam więc Państwu ten dokument z prośbą o umieszczenie na stronie związkowej.

 

Rybak Krzysztof 

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl