Życzenia Noworoczne 2020Płoną sztuczne ognie, płynie już muzyka,
Idzie Nowy Rok, stary już umyka
Więc wznieśmy puchary, tańczmy do rana,
Niech los nam nie szczędzi Kawioru i szampana.

Niech na co dzień, nie od święta,
gęba będzie uśmiechnięta.
Niech też zdrowie tęgie będzie i kasiory niech przybędzie.
Niechaj łaski płyną z nieba, tyle ile będzie trzeba. Do Siego Roku...!

 ZARZĄD ZZPRC w BYDGOSZCZY

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl