piątek, 23 października 2020
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
Związek:
Pozostałe:
Wyszukiwarka:


Losowe zdjęcie
Strefa Związkowca
Login:

Hasło:

» Zapomniałem hasło
Polecamy

 

Ramowy rozkład czasu pracy
na rok 2020

 

 

 

 

 

 

Newsletter:
E-mail:
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy
Jesteś w: Aktualności

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy

   Nowa Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy

  

W dniu 15 września 2016 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Pani Elżbieta Rafalska, wręczyła akty powołania członkom Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Przewodniczącym Komisji został prof. Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w MRPiPS.

 

Podstawowym celem Komisji będzie stworzenie dwóch odrębnych kodeksów pracy: indywidualnego i zbiorowego. Nowa Komisja w swoich pracach będzie wykorzystywała projekty wypracowane przez swoją poprzedniczkę.

 

Zmiany na rynku pracy wymagają nowego spojrzenia na obecne regulacje prawne dotyczące nietypowych stosunków pracy, a także dotyczące tzw. zatrudnienia niepracowniczego, obejmującego zwłaszcza wykonywanie pracy na innej podstawie niż stosunek pracy. Z kolei jeśli chodzi o kodyfikację zbiorowego prawa pracy, to istnieje potrzeba ujednolicenia przepisów kształtujących zbiorowe stosunki pracy oraz relacje pomiędzy pracodawcami a przedstawicielami pracowników.

 

Komisja składa się z wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki z dziedziny indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w tym 7 ekspertów wskazanych przez organizacje partnerów społecznych, reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego i 7 ekspertów ze świata nauki wskazanych przez stronę rządową. Taki skład zapewni równowagę stron i pozwoli na wypracowanie rozwiązań akceptowanych również przez stronę społeczną. W ramach Komisji będą funkcjonować (obligatoryjnie powołane) dwa Zespoły, składające się z członków Komisji, których zadaniem będzie opracowywanie konkretnych propozycji rozwiązań – odpowiednio – z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Pracami Zespołów będą kierować ich Przewodniczący. Kadencja Komisji będzie trwać 18 miesięcy.

 

Skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy: 

 

 • prof. UG dr hab. Marcin Zieleniecki – Przewodniczący Komisji

 • dr hab. Monika Gładoch – Zastępca Przewodniczącego Komisji

 • adwokat dr Liwiusz Laska – Zastępca Przewodniczącego Komisji

 • prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk

 • prof. UW dr hab. Jacek Męcina

 • prof. UJ dr hab. Leszek Mitrus

 • prof. UW dr hab. Łukasz Pisarczyk

 • prof. WSH dr hab. Marek Pliszkiewicz

 • prof. UAM dr hab. Michał Skąpski

 • prof. UG dr hab. Jakub Stelina

 • prof. UŁ dr hab. Mirosław Włodarczyk

 • dr hab. Anna Musiała

 • dr Jakub Szmit

 • Marta Matyjek

 

Autor: Administrator


Drukuj
© Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Bydgoszczy - Wszelkie prawa
zastrzeżone, Webmaster - ITB Vega