Komunikat GKW 7_2016 wstępne wyniki głosowania II tura

Główna Komisja Wyborcza, działająca na podstawie §16 pkt 9 "Regulaminu wyboru i odwołania członka Zarządu i członków Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A. przez pracowników Spółki oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających", podaje wstępne wyniki głosowania w II turze wyborów, obliczone na podstawie informacji Oddziałowych Komisji Wyborczych przesłanych drogą elektroniczną.

wstepne wyniki wyborów do zarządu PGE

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl