Polityka finansowa PGE i EJ-1

Polityka okradania pracowników w PGE

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl