Dlaczego protestujemy

  Szanowni Państwo,

Poniżej zamieściłem krótką informację, która może pomóc protestującym pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w ewentualnych kontaktach z mediami. Prezydium OZZZPRC przyjęło w sprawie proponowanych zmian w Kodeksie pracy stanowisko, w którym czytamy:

Wprowadzone zmiany spowodują rażące pogorszenie warunków pracy i płacy oraz wzrost bezrobocia. Te sprzeczne ze standardami europejskimi rozwiązania cofają nas do XIX wiecznych praktyk. Takie przedmiotowe traktowanie pracowników musi budzić nasz sprzeciw a pazerność pracodawców musi doprowadzić do wybuchu niezadowolenia społecznego.

Stąd akcja protestacyjna, która trwa od poniedziałku pod Kancelarią Premiera.

O szczegółach akcji informujemy codziennie na stronie www.ozzzprc.pl oraz na profilach facebookowych. Zachęcam do odwiedzenia strony protestu: www.wyzyskani.pl gdzie znajdują się szczególowe omówienia proponowanych zmian oraz stanowisko władz OZZZPRC i FZZ. W dziale "ekspertyzy i opinie" znajduje się opinia Pani dr Magdaleny Rycak, która z pewnością okaże się pomocna w wyrobieniu sobie zdania co do zasadności protestu przeciwko propozycjom rządu Donalda Tuska.

Z poważaniem
Wojciech Pokora  

Dlaczego protestujemy.

    Komisje sejmowe pracują nad dwoma projektami zmian do Kodeksu pracy autorstwa Platformy Obywatelskiej. Jeden wpłynął do laski marszałkowskiej jako projekt rządowy, drugi jako projekt poselski. Zmiany te ograniczą m.in. ochronę kobiet w ciąży oraz osób młodocianych.

 Ponadto rząd zamierza wprowadzić:

1. 13-godzinny dzień pracy,

2. możliwość zatrudniania pracowników przez 12 kolejnych dni po 13 godzin,

3. wypłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe po 2 latach,

4. zmniejszenie do 30% dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

    Argumenty podawane w uzasadnieniach obydwu projektów, jakoby przepisy prawa pracy, w tym dotyczące czasu pracy, miały istotny wpływ na poziom bezrobocia, nie znajdują potwierdzenia chociażby w badaniach naukowych. Wskazują na to eksperci prawa pracy. Jak wykazują badania ekonometryczne, na poziom bezrobocia w danym kraju wpływają przede wszystkim takie czynniki jak polityka fiskalna państwa oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych.

    Nieprawdziwy jest przytaczany przez rządzących argument, że nieelastyczny czas pracy jest jedną z przyczyn braku inwestycji zagranicznych w naszym kraju. Przepisy dotyczące czasu pracy nie są wymieniane wśród czynników oddziałujących na decyzję o podjęciu bezpośredniej inwestycji zagranicznej, ale jak najbardziej są nimi np. koszty czynników produkcji, w tym w szczególności takie koszty pracy jak: wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, polityczna stabilność i stopień ryzyka inwestycji w danym państwie, ale też infrastruktura, w tym drogi! Nie da się przykryć braków i zaniedbań infrastrukturalnych tzw elastycznym czasem pracy.

    I najważniejsze. Przepisy prawa pracy nie są instrumentem mającym wpływ na ogólny poziom bezrobocia. O istocie prawa pracy decydują normy ochronne wyrównujące dysproporcje w faktycznym układzie sił między pracownikiem i pracodawcą. Kodeks pracy pełni funkcję ochronną dla pracownika!

    Można się spotkać z argumentacją, że wprowadzony przez rząd pakiet antykryzysowy przyniósł efekt. Nie można jednak zgodzić się z tym, że zapisy pakietu, który przyjęty był na określony czas, w określonych okolicznościach wpisze się na stałe jako regułę do Kodeksu pracy.

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl