Brak porozumienia w Bełchatowie

Bełchatów - Bogatynia 17.05.2013r.

Kolejne rokowania w ramach prowadzonych sporów zbiorowych w Oddziałach KWB Bełchatów i KWB Turów - zakończyły się brakiem zawarcia Porozumienia. Strony podpisały protokoły rozbieżności, wskazując w nim stanowiska stron.      

 Przedstawiciele Miedzyzwiązkowych Zespołów Negocjacyjno-Protestacyjnych KWB Bełchatów i KWB Turów podtrzymali żądania z dnia 20 marca br. - dotyczące uregulowania zasad wzrostu wynagrodzeń oraz oraz sposobu konsultacji i uzgodnień w procesie restrukturyzacji zakładów.

        Strona Pracodawców - przy jej akceptującym stanowisku Zarządu PGE GiEK S.A. - potwierdza obowiązywanie Porozumień z dnia 06.12.2012r., jednak z uwagi na niekorzystne otoczenie rynkowe oraz konieczność restrukturyzacji Spółki PGE GiEK, wnioskuje do strony związkowej o wyrażenie zgody na czasowe zawieszenie Porozumień w zakresie kwestii płacowych do 2016r. - poprzez ograniczenie wzrostu wynagrodzeń. W razie korzystnej sytuacji finansowej Spółki - możliwa będzie wcześniejsza realizacja zawieszonych postanowień Porozumień. Ostateczna propozycja negocjacyjna Pracodawców znana będzie najpóźniej do końca czerwca 2013r., z uwagi na wypracowanie modelu funkcjonowana "Kompleksu Turów" oraz po podaniu celów aspiracyjnych dla poszczególnych Oddziałów.

       Strony w ciągu najbliższych 5 dni roboczych, ustalą mediatora w dalszym postępowaniu sporu zbiorowego - zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

 

 

 

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl