Akcja protestacyjna - WYZYSKANI

Protest przed Kancelarią Premiera

  Warszawa, 20.05.2013r.

        Rozpoczął się protest pod Kancelarią Premiera. Od dzisiaj, codziennie, pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów protestować będą przedstawiciele kolejnych organizacji związkowych zrzeszonych w Ogólnokrajowym Zrzeszeniu Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego.

Przed okna Kancelarii Premiera demonstrujący przynieśli baner z hasłem: Bandyckie zmiany w prawie pracy.

 

 

 

Zapraszamy na stronę www.wyzyskani.pl

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl