Pozorowany dialog społeczny dotyczący wprowadzenia Programu Poprawy Efektywności w PGE.

Dnia 10 stycznia 2012 roku Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej zatwierdziła program poprawy efektywności na lata 2012-2016.

 Program, który zakłada masowe redukcje załogi oraz zmiany struktury organizacyjnej w PGE został zaplanowany i zatwierdzony przez stronę pracodawców bez jakichkolwiek wcześniejszych konsultacji ze stroną społeczną.

Jak podaje zarząd PGE:

  1. Program Poprawy Efektywności na lata 2012 – 2016 składa się z dwóch elementów: redukcji kosztów oraz zwiększenia przychodów z obecnie prowadzonej działalności. Inicjatywy realizowane będą stopniowo, począwszy od 2012 roku i osiągną pełny efekt w roku 2016"
  2. Całkowity oczekiwany powtarzalny efekt wprowadzonego programu na skonsolidowany wynik operacyjny (EBIT) Grupy Kapitałowej PGE wynieść ma  ok. 1,53 mld zł rocznie, począwszy od roku 2016, w porównaniu do roku 2010.
  3. Nakłady inwestycyjne związane z programem poprawy efektywności wyniosą w 2012 roku 181 mln zł, w 2013 będzie to 237 mln zł, w 2014 r. 103 mln zł, a w 2015 r. 141 mln zł.
  4. Wpływy programu w obszarze energetyki konwencjonalnej wyniosą 1,15 mld zł, w obszarze dystrybucji 222 mln zł, a w segmencie sprzedaży detalicznej 155 mln zł.
  5. Wśród inicjatyw kosztowych spółka wymienia wzrost efektywności struktur organizacyjnych, optymalizację kosztów remontów i utrzymania, zwiększenie efektywności zarządzania zużyciem energii i ograniczanie strat sieciowych oraz centralizację zakupów.
  6. Z kolei na wzrost przychodów ma wpłynąć zwiększenie współspalania biomasy oraz wzrost efektywności sprzedaży i jakości obsługi klienta.Od 2016 r. mają podnieść przychody PGE o 541 mln zł.
  7. PGE zakłada, że na cięciach etatów w 2016 r. zaoszczędzi ok. 500 mln zł. Drugie pół miliarda spółka chce zatrzymać w kieszeni, optymalizując koszty remontów i utrzymania, 
  8. Zarząd PGE  liczy, że ograniczy zatrudnienie poprzez stosowanie podobnie jak w Dystrybucji Programu Dobrowolnych Odejść w PGE GIEK SA.  i zakłada, że koszty związane z odejściami ze spółki w 2012 r. mogą przekroczyć 300 mln zł.

W dniach 16-17 stycznia 2012 r. związki zawodowe działające w ZEC Bydgoszcz po raz pierwszy otrzymały zaproszenie na spotkania z Zarządem PGE GiEK SA. oraz dyrekcją Oddziału ZEC Bydgoszcz dotyczące wprowadzenia Programu Poprawy Efektywności.

Zobacz pismo Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Bydgoszczy w sprawie wprowadzenia PPE w Grupie Kapitałowej PGE.

 

 


  

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl