poniedziałek, 28 września 2020
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
Związek:
Pozostałe:
Wyszukiwarka:


Losowe zdjęcie
2014_MIEDZA_25
2014_MIEDZA_25

» zobacz zdjęcie
» wejdź do działu
Strefa Związkowca
Login:

Hasło:

» Zapomniałem hasło
Polecamy

 

Ramowy rozkład czasu pracy
na rok 2020

 

 

 

 

 

 

Newsletter:
E-mail:
Przedsiębiorcy domagają się zmniejszenia urlopu na żądanie oraz wniosku o U/Ż przed planowanym rozpoczęciem pracy.
Jesteś w: Komisja Trójstronna

Przedsiębiorcy domagają się zmniejszenia urlopu na żądanie oraz wniosku o U/Ż przed planowanym rozpoczęciem pracy.

Interpelacja nr 20627 do prezesa Rady Ministrów w sprawie urlopów na żądanie

Szanowny Panie Premierze!

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy pracownik może wykorzystać cztery dniu urlopu na żądanie w ciągu roku. Należy jednak przy tym zaznaczyć, iż aby skorzystać z tej możliwości, nie musi on dokonywać wcześniejszych uzgodnień z pracodawcą i podawać przyczyn. W praktyce pracownicy rzadko jednak korzystają z przedmiotowego rozwiązania w obawie przed negatywnymi konsekwencjami takiego zachowania.

Dlatego też przedsiębiorcy domagają się skrócenia liczby takich dni wolnych z czterech do dwóch w skali roku. Ponadto pracodawcy postulują o to, aby nieobecność pracownika była zgłaszana najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem pracy.

Dlatego, mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami:

1. Jakie kroki zostaną podjęte w celu zmiany zaistniałej sytuacji?

2. Czy rozważana jest zmiana przepisów w tym zakresie?

3. Czy rozważane jest skrócenie liczby dni urlopu na żądanie z czterech na dwa?

4. Czy rozważane jest rozszerzenie kompetencji pracodawców w przedmiocie odmowy udzielenia takiego urlopu?

5. Jeśli tak, to kiedy przedmiotowe zmiany weszłyby w życie?

6. Czy w przedmiotowym zakresie były prowadzone konsultacje z przedstawicielami środowiska przedsiębiorców?

7. Jeśli tak, to jakie ustalenia poczyniono?

Z wyrazami szacunku

Poseł Jarosław Matwiejuk

Białystok, dnia 1 lutego 2011 r.
 

Odpowiedź ministra pracy i polityki społecznej - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację nr 20627 w sprawie urlopów na żądanie

Odpowiadając na interpelację pana posła Jarosława Matwiejuka, przekazaną przy piśmie z dnia 17 lutego br., znak: SPS-023-20627/11, w sprawie urlopów na żądanie uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Zgodnie z przepisami art. 1672 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika, zgłoszone nie później niż w dniu rozpoczęcia urlopu i w terminie przez niego wskazanym, nie więcej niż 4 dni urlopu wypoczynkowego w każdym roku kalendarzowym. Pracodawca jest zatem związany zarówno terminem udzielenia urlopu wypoczynkowego wskazanym przez pracownika, jak i liczbą dni takiego urlopu wykorzystywanego na żądanie pracownika.

Do pana posła dotarły informacje, iż przedsiębiorcy domagają się skrócenia liczby dni urlopu na żądanie do 2 w skali roku, a także postulują to, aby nieobecność pracownika z tytułu urlopu na żądanie była zgłaszana najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem pracy.

W związku z tym pan poseł zwraca się z pytaniem, czy także Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej pracodawcy sygnalizują problemy związane z praktycznymi aspektami obecnych regulacji prawnych dotyczących urlopu na żądanie, a także czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zamierza podjąć prace legislacyjne dotyczące zmian w przepisach o urlopie na żądanie, w szczególności w zakresie skrócenia liczby dni tego urlopu oraz rozszerzenia kompetencji pracodawców w przedmiocie odmowy udzielenia urlopu na żądanie.

Pragnę poinformować, że przepisy Kodeksu pracy dotyczące zasad korzystania przez pracowników z urlopu na żądanie były przedmiotem wystąpień kierowanych do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez różne podmioty, zwłaszcza zaś przez pracodawców i ich organizacje. Proponowane zmiany obecnego stanu prawnego z jednej strony polegają na usunięciu z Kodeksu pracy instytucji urlopu na żądanie, z drugiej zaś na rozważeniu takich modyfikacji przepisów art. 1672 Kodeksu pracy, które - zachowując istotę tego uprawnienia - zapobiegłyby nadużyciom ze strony pracowników i minimalizowały ewentualne straty finansowe pracodawców lub trudności w organizowaniu procesu pracy, wywołane korzystaniem przez pracowników z urlopu na żądanie.

Należy dodać, że wstępne prace nad zmianą przepisów Kodeksu pracy o urlopie na żądanie zostały już podjęte na forum parlamentu RP; są one prowadzone przez Komisję Nadzwyczajną ˝Przyjazne Państwo˝ do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji, która rozpatruje komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy (KPP/B-199). Modyfikacje rozwiązań prawnych dotyczących urlopu na żądanie są także przedmiotem prac Zespołu Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Przedstawiciele ministra pracy i polityki społecznej biorą udział w powyższych pracach, prezentując pogląd o dopuszczalności takich zmian obecnego stanu prawnego w zakresie korzystania przez pracownika z urlopu na żądanie, które nie zaprzeczałyby istocie tego uprawnienia pracowniczego.

Przedstawiając powyższe, pragnę poinformować, że obecnie nie są prowadzone prace legislacyjne zmierzające do przygotowania rządowego projektu ustawy zmieniającej przepisy Kodeksu pracy dotyczące instytucji urlopu na żądanie.

Minister Jolanta Fedak

Warszawa, dnia 10 marca 2011

Autor: zamieścił: Władek Wojdon


Drukuj
© Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Bydgoszczy - Wszelkie prawa
zastrzeżone, Webmaster - ITB Vega