Deklaracja Partnerów Społecznych dotycząca nękania i przemocy w miejscu pracy

24 marca 2011 r. partnerzy społeczni: Forum Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność, PKPP Lewiatan, Pracodawcy RP, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Związek Rzemiosła Polskiego, podpisali wspólną deklarację w sprawie nękania i przemocy w pracy. 

Jak zauważyli sygnatariusze deklaracji, nękanie polega na systematycznym i umyślnym znieważaniu, zastraszaniu lub poniżaniu pracowników lub przełożonych w okolicznościach związanych z pracą. Natomiast przez przemoc należy rozumieć naruszanie nietykalności cielesnej lub godności osobistej pracownika bądź przełożonego.

W ciągu trzech miesięcy ma zostać powołany specjalny zespół, który miałby zajmować się monitorowaniem problemów nękania i przemocy w miejscu pracy, a także przekazywać pracownikom i pracodawcom informacje z tego zakresu, pozwalające uniknąć takich zdarzeń. Pod propozycją powołania zespołu podpisali się wszyscy partnerzy społeczni.

źródło: Forum Związków Zawodowych

Tekst deklaracji do ściągnięcia

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl