Zawieszenie prawa do emerytury dla osób kontynuujących zatrudnienie

Począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r. wejdzie w życie regulacja przewidująca zawieszenie prawa do emerytury, przysługującej osobom, które nie rozwiązały stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywały zatrudnienie bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury.Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl