Nasz udział w sympozjum: Społeczna inspekcja pracy - dziś i co dalej?

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim 29 września br. odbyło się ogólnopolskie sympozjum „Społeczna inspekcja pracy – dziś i co dalej”. W konferencji, nad którą patronat honorowy sprawowała Izabela Katarzyna Mrzygłocka, przewodnicząca Rady Ochrony Pracy  wzięli udział przedstawiciele Zwązku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Bydgoszczy: Zenon Bembnista oraz Władysław Wojdon, oraz  społeczni inspektorzy pracy z regionu, przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców, przedstawiciele PIP z dr. Marianem Liwo, zastępcą głównego inspektora pracy na czele,  Radosław Mleczko, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Rafał Bruski, wojewoda kujawsko-pomorski, Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC i przewodniczący Komisji Dialogu, Polityki Społecznej i Prawa Pracy, prof. Jerzy Wratny, kierownik Zakładu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, Jerzy Sówka, przewodniczący Wszechnicy Społecznego Inspektora Pracy, Zenon Galewski, wiceprezes Stowarzyszenia Ochrony Pracy, Senator Jan Rulewski. Podczas sympozjum rozmawiano o perspektywach działalności społecznej inspekcji pracy oraz jej roli w zakładach pracy w kontekście obrony i ochrony praw pracowniczych. 

zobacz więcej

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl