2010-07-20 Odbyło się posiedzenie Komisji Trójstronnej dotyczące ustalenia minimalnego wynagrodzenia na rok 2011.

20 lipca br. w MPiPS odbyło się posiedzenie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, którego głównymi tematami były informacje dotyczące: wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r., założeń projektu budżetu państwa na rok 2011 oraz rozwój systemu Lokalnych Samorządowych Funduszy Pożyczkowych w Polsce w latach 2010-2015.

Zobacz więcej!

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl