16 lipca 2010r. to dzień wielkiego sukcesu Zarządu PGE dotyczacego zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi.

W dniu 16 lipca br., przedstawiciele zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna SA zawarli porozumienia z większością związków zawodowych działających w elektrowniach, elektrociepłowniach i PEC obszaru Energetyka Konwencjonalna.
Podpisane porozumienie jest ważnym etapem dialogu  prowadzonego ze Stroną Społeczną w związku z realizacją Programu Konsolidacji GK PGE.

Na mocy zawartej umowy pracownicy elektrowni, elektrociepłowni i przedsiębiorstw energetyki cieplnej należących do GK PGE otrzymali? gwarancję zachowania praw pracowniczych oraz innych świadczeń przysługujących im w ramach obowiązujących dotychczas umów i porozumień do czasu "wynegocjowania" uspójnionego dla wszystkich oddziałów Spółki ZUZPu , jednakże nie dłużej niż do końca 2013 roku. W
yznaczona w Umowie Gwarancyjnej data jest przjęta przez strony jako maksymalny termin wypracowania i podpisania uspójnionego ZUZPu w obszarze Energetyki Konwencjonalnej PGE.

W związku z powyższym oraz w związku z planowanymi w PGE po 2013 roku zmianami odnośnie warunków zatrudnienia pracowników Strona Społeczna spodziewa się ?! zawierania umów, które gwarantuje  art. 26' Ustawy o zwiazkach zawodowych.

                 
Czy strona związkowa, która podpisała Umowę Gwarancyjną ma się czym chwalić?
  
Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl