Walne Zebranie Członków ZZPRC

 

KOMUNIKAT

 

Zarząd ZZ Pracowników Ruchu Ciągłego w Bydgoszczy  zawiadamia,  że w dniu 22.05.2018 roku o godz. 1400  w świetlicy EC II odbędzie się Walne zebranie członków naszego Związku Zawodowego.

 

 

 

    

Plan zebrania

 

1)  Otwarcie zebrania .

 

2)  Wybór Prezydium Walnego Zebrania.( Przewodniczący, protokolant).

 

3)  Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 

4)  Wybór Komisji Uchwał i wniosków.

 

5)  Przyjęcie porządku obrad.

 

6)  Sprawdzenie i ogłoszenie prawomocności Walnego Zebrania Związku.

 

7) Przedstawienie sprawozdań:

 

  • Skarbnika z działalności finansowej za 2017 r., oraz przedstawienie 
    planu budżetu na 2018 r.
  • Przewodniczącego Związku z działalności Zarządu Związku za 2017r..
  • Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

8)  Omówienie działalności Związku na podstawie przedstawionych sprawozdań.

 

9)  Głosowanie nad  udzieleniem  Zarządowi  Związku  absolutorium za rok 2017.

 

10) Omówienie spraw bieżących – dyskusja.

 

11) Wolne wnioski i zapytania.

 

12) Zakończenie zebrania.

 

 

Zarząd ZZ Pracowników 
Ruchu Ciągłego w Bydgoszczy

      

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl