Ministerstwo Skarbu Państwa 10 czerwca 2010 r. podpisało umowy sprzedaży resztówek udziałów w ZEC Bydgoszcz...

Ministerstwo Skarbu Państwa 10 czerwca 2010 r. podpisało umowy sprzedaży resztówek udziałów w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz oraz Elektrociepłowni Gorzów. Oba pakiety akcji kupiła Polska Grupa Energetyczna.
MSP sprzedało 296 akcji Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz 0,17 proc. kapitału zakładowego za kwotę 959.013,36 zł. oraz 36.269 akcji Elektrociepłowni Gorzów stanowiących 5,92 proc. kapitału zakładowego za kwotę 10.585.157,37 zł.

W obu przypadkach kupującym był główny akcjonariusz każdej ze spółek, czyli PGE Polska Grupa Energetyczna.
Zbycie akcji elektrociepłowni stanowi zakończenie procesu prywatyzacji obu spółek.

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl