Wzrost wynagrodzeń na rok 2011 proponowany przez pracodawców

Business Center Club, Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Związek Rzemiosła Polskiego przedstawiły wicepremierowi Waldemarowi Pawlakowi, przewodniczącemu Trójstronnej Komisji ds. Spraw Społeczno-Gospodarczych stanowisko w sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na przyszły rok. Organizacje chcą, by został on ustalony na poziomie prognozowanej stopy inflacji.

Strona pracodawców proponuje, aby wynagrodzenia w sferze budżetowej pozostały w 2011 r. realnie na poziomie z 2010 r., czyli aby ich wzrost wyniósł w 2011 r. 2,3 proc., a więc był równy planowanemu wskaźnikowi wzrostu cen. Kryzys finansów publicznych w Grecji i innych krajach strefy euro nakazuje planowanie wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej z bardzo dużą ostrożnością, zwłaszcza z uwagi na realne zagrożenie przekroczenia przez dług publiczny w Polsce 55 proc. PKB – argumentują przedstawiciele biznesu.

Środowisko przedsiębiorców przypomina, że proponowało uruchomienie dyskusji w ramach odpowiednich zespołów Komisji Trójstronnej na temat efektywności sektora budżetowego, w tym przede wszystkim efektywności administracji publicznej. Wzrost funduszu wynagrodzeń o 2,3 proc. nie musi oznaczać braku wzrostu realnych wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – przekonują pracodawcy.

Ponadto, według propozycji przedstawicieli firm, zgodnie z zasadą zapisaną w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu z lipca 2005 r., minimalne wynagrodzenie powinno rosnąć o wskaźnik inflacji plus 2/3 wzrostu PKB. Strona pracodawców proponuje, aby minimalne wynagrodzenie wzrosło w 2011 r. w stosunku do 2010 r. o 4,63 proc., z 1317 zł do 1378 zł.

Przedsiębiorcy proponują przeprowadzenie dyskusji o obniżeniu klina podatkowego dla najniższych wynagrodzeń. Ich zdaniem, dyskutowane dojścia minimalnego wynagrodzenia do 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia może się bowiem odbywać nie tylko w drodze podnoszenia wskaźników wzrostu minimalnych wynagrodzeń, ale także w drodze zwiększania wynagrodzenia netto poprzez obniżanie klina podatkowego.

T.Sz., BCC, KPP, PKPPL, ZRP

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl