Forum Zabezpieczenia Społecznego debatowało nad problemem wydłużaniem okresu pobierania świadczeń emerytalnych.

W Warszawie rozpoczęło się pierwsze Regionalne Forum Zabezpieczenia Społecznego. Konferencja z udziałem przedstawicieli ponad 30 instytucji zabezpieczenia społecznego z Europy jest okazją do debaty na temat wyzwań demograficznych i problemów rynku pracy wpływających na funkcjonowanie systemów emerytalnych.

Więcej

 Raport Hansa-Horsta Konkolewsky pt. „Dynamiczne zabezpieczenie dla Europy. Wybór i odpowiedzialność” przygotowany przez ISSA.

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl