Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Zaplecza Energetyki, U-CLXIV z protokołami dodatkowymi.

  1. Tekst Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego - układ wypowiedziany i rozwiązany z dniem 31.12.2003 r.
  2. Tekst Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zaplecza Energetyki - wpisany do Rejestru PUZP w dn. 5.10.2004 r. Karta Rejestru Układu U-CLXIV.
  3. Tekst Protokołu Dodatkowego Nr 1 - wpisanego do Rejestru PUZP w dniu 10.12.2004 r.
  4. Tekst Protokołu Dodatkowego Nr 2 - wpisanego do Rejestru PUZP w dniu 17.01.2005 r.
  5. Tekst Protokołu Dodatkowego Nr 3 - wpisanego do Rejestru PUZP w dniu 30.03.2005 r.
  6. Tekst Protokołu Dodatkowego Nr 4 - do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy Dla Pracowników Zaplecza Energetyki z dnia 06.05.2004r. zarejestrowanego w dniu 05.10.2004, karta Rejestru Układu: U-CLXIV, zawarty w dniu 03.10.2005 w Ząbkach k. Warszawy.
  7. Tekst Protokołu Dodatkowego Nr 5 - do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy Dla Pracowników Zaplecza Energetyki z dnia 06.05.2004r. zarejestrowanego w dniu 05.10.2004, karta Rejestru Układu: U-CLXIV, zawarty w dniu 26.03.2007 w Warszawie.
  8. Tekst Protokołu Dodatkowego Nr 6 - do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy Dla Pracowników Zaplecza Energetyki z dnia 06.05.2004r. zarejestrowanego w dniu 05.10.2004, karta Rejestru Układu: U-CLXIV, zawarty w dniu 14.04.2008 w Warszawie.
  9. Tekst Protokołu Dodatkowego Nr 7 - wpisanego do Rejestru PUZP w dniu 02.11.2009r.

Firmy Zrzeszone w Związku Pracodawców Zaplecza Energetyki

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl