Związki Zawodowe MEGAZEC wnioskują o zmniejszenie limitu nadgodzin z 416 do 150 godzin/osobę rocznie.

Związki Zawodowe MEGAZEC wnioskują o zmniejszenie limitu nadgodzin z 416 do 150 godzin/osobę rocznie.Zakładowe organizacje związkowe działające w MEGAZEC Sp. z o.o. w dbałości o poprawę warunków pracy wnoszą o zmniejszenie limitu nadgodzin z wysokości 416 godzin/rocznie dla każdego pracownika, obowiązujących obecnie do  wysokości 150godzin/rocznie o których mowa w Art. 151 §3  Kp.

Stwierdzamy, iż w wyniku prowadzonej po 2007 roku  polityki kadrowo płacowej w Spółce doszło do znacznego zróżnicowania warunków pracy poszczególnych grup zawodowych w zakresie realizacji limitu nadgodzin, (obciążenie z tytułu nadgodzin dotyczy wąskiej grupy pracowników).

Pragniemy zauważyć, iż w roku 2007, w chwili kiedy w Aneksie nr 7 do Regulaminu Pracy została wyrażona zgoda  na zwiększenie liczby nadgodzin,  intencją związków zawodowych było wyłącznie pragnienie udzielenia pomocy Spółce w przejściowych kłopotach kadrowych. 

W chwili obecnej doszło jednak do sytuacji, w której określone grupy pracownicze zmuszone są do stałej pracy w nadgodzinach, w związku z czym powstaje domniemanie, iż nadgodziny są stałym elementem biznesowej strategii rozwoju Spółki „MEGAZEC”.

Zgodnie z Kodeksem Pracy praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia szczególnych potrzeb pracodawcy. Jakiekolwiek planowanie może tutaj wystąpić jedynie na bardzo krótki okres czasu. Przyjmuje się generalnie, że szczególne potrzeby to potrzeby niecodzienne, wyjątkowe. Zdecydowanie nie mogą to być często, regularnie występujące sytuacje, gdyż w takich przypadkach mamy do czynienia najprawdopodobniej ze złą organizacją pracy (najczęściej stałym niedoborem personelu), co w istniejącym orzecznictwie prawnym absolutnie nie uzasadnia zlecania pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych.

Ponadto spodziewamy się, iż uwolnione z funduszu płac kwoty finansowe konsumowane do chwili obecnej przez nadgodziny zostaną rozdysponowane w formie podwyżek płacy zasadniczej realizowanej w 2010 roku.

W związku z powyższym, nie wyrażamy zgody na dalsze obowiązywanie zapisu w Regulaminie Pracy określającego limit nadgodzin w wysokości 416 godzin/rocznie dla każdego pracownika i wnosimy o zmniejszenie z dniem 1 stycznia 2010 roku limitu nadgodzin do wysokości 150 godzin/rocznie, zgodnie z Art. 151 §3 Kp.

Jednocześnie, żądamy, aby z dniem 1 stycznia 2010 roku została podniesiona  płaca zasadnicza o 200 zł. dla każdego pracownika Spółki „MEGAZEC”.

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl