PORADY ORAZ INFORMACJE PRAWNE, WZORY PISM

INTERNETOWY SYSTEM AKTÚW PRAWNYCH 

Baza danych zawierająca opisy bibliograficzne wszystkich aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, zarówno obowiązujących, jak i nieobowiązujących, wydanych od roku 1918 - do chwili obecnej. Dokumenty rejestrowane są na bieżąco, natychmiast po otrzymaniu przez dokumentalistów kolejnego numeru wydawnictwa (Dz.U., M.P.) i na bieżąco aktualizowana jest baza danych. W pierwszej kolejności tworzony jest opis bibliograficzny obejmujący wszystkie relacje między dokumentem nowym a już istniejącymi w dniu opublikowania (relacje źródłowe). Następnie dodawane są relacje zwrotne tworzone ex post (informacje o dokumencie i jego relacjach z innymi dokumentami z uwzględnieniem upływu czasu).

Wejdź

ISAP


PORADY ORAZ INFORMACJE PRAWNE, WZORY PISM

 wzory pism w postępowaniu cywilnym

formularze pism, wniosków, PIT, CIT


Zarządzenie nr  16/07
Głównego Inspektora Pracy

z dnia  22 listopada 2007 r.

w sprawie określenia wzorów druków stosowanych
w działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl