wtorek, 20 października 2020
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
Związek:
Pozostałe:
Wyszukiwarka:


Losowe zdjęcie
WIGILIA 2011_37
WIGILIA 2011_37

» zobacz zdjęcie
» wejdź do działu
Strefa Związkowca
Login:

Hasło:

» Zapomniałem hasło
Polecamy

 

Ramowy rozkład czasu pracy
na rok 2020

 

 

 

 

 

 

Newsletter:
E-mail:
Zarząd " MEGAZEC"Sp z o.o. stwierdził jednoznacznie, że w Spółce nie występują stanowiska pracy w warunkach szczególnych
Jesteś w: !!! MEGAZEC !!!

Zarząd " MEGAZEC"Sp z o.o. stwierdził jednoznacznie, że w Spółce nie występują stanowiska pracy w warunkach szczególnych

W zwiazku z wejściem w życie Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych ( Dz. U. nr 237, poz. 1656), zachodzi koniecznosć  ustalenia przez pracodawcę w MEGAZEC Sp. z o.o. wykazu prac, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub o szczgólnym charakterze.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o emeryturach pomostowych, płatnik składek jest zobowiązany prowadzić wykaz stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz ewidencję pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
To zatem na pracodawcy ciąży obowiązek oceny, czy dany rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika na określonym stanowisku pracy powinien być uznany za pracę w szczególnych warunkach, czy też o szczególnym charakterze, zgodnie z definicjami, o których mowa, w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych.
Ta decyzja będzie podlegała kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 6 projektu w przypadku nieumieszczenia przez płatnika składek danego pracownika w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, pracownikowi będzie przysługiwała skarga do Państwowej Inspekcji Pracy. Jeżeli skarga taka zostałaby uwzględniona, to wówczas właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy będą uprawnione do nakazania pracodawcy umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

 Zarząd " MEGAZEC"Sp z o.o. stwierdził jednoznacznie, że w nowych wykazach prac w szczególnych warunkach lub prac o szczególnym charakterze, stanowiacych załączniki do cytowanej ustawy, nie znajdują się żadne z prac wykonywanych na stanowiskach pracy w Spółce "MEGAZEC" i ustlił jednostronnie, że od l stycznia 2009 r. żadne ze stanowisk pracy wykazanych w Załączniku nr l do Zarządzenia nr 19/2002 Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego "MEGAZEC"nie kwalifikuje sie do prac w szczególnych warunkach lub  prac o szczególnym charakterze.

Nasza odpowiedż w tej sprawie!

Autor: Sekretarz


Drukuj
© Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Bydgoszczy - Wszelkie prawa
zastrzeżone, Webmaster - ITB Vega