15 procentowa zniżka na karnety m.in. w Sport Faktory

Bydgoszcz, dnia 20 marca 2009r.       

            Informuję pracowników PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. oraz MEGAZEC Sp. z o. o. , że każdy kto posiada kartę LUXMED jest uprawniony do 15 procentowej zniżki na karnety m.in. w Sport Faktory.Jednocześnie przypominam, że każdy pracownik, oraz członkowie rodzin, korzystający ze świadczeń medycznych firmy LUXMED, mają prawo zgłosić swoje zastrzeżenia, uwagi, reklamacje co do świadczonych usług  medycznych w formie pisemnej lub e-mailowej do Dyrektor Centrum medycznego pani Doroty Koziołkiewicz–Lichota.

Skargi, zastrzeżenia, uwagi mogą być przekazywane przez pracowników również za pośrednictwem przedstawicieli związków zawodowych.

Adres: Dorota.Koziolkiewicz-Lichota@luxmed.pl                    

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl