poniedziałek, 14 czerwca 2021
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
Związek:
Pozostałe:
Wyszukiwarka:


Losowe zdjęcie
Strefa Związkowca
Login:

Hasło:

» Zapomniałem hasło
Polecamy

 

Ramowy rozkład czasu pracy
na rok 2021

 

 

 

 

 

 

Newsletter:
E-mail:
Komunikat dotyczący zakończenia negocjacji dotyczących podwyżek płac w 2009r.,w ZEC Bydgoszcz S.A.
Jesteś w: ZEC

Komunikat dotyczący zakończenia negocjacji dotyczących podwyżek płac w 2009r.,w ZEC Bydgoszcz S.A.

Bydgoszcz, 10 marca 2009r.  

 Komunikat
dotyczący zakończenia negocjacji dotyczących podwyżek płac w 2009r.
oraz wprowadzenia protokołu dodatkowego nr 8 do ZUZP 
w PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.  

Ustawa o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców nakłada na naszego pracodawcę obowiązek prowadzenia negocjacji płacowych w firmie. Polega to na tym, że na początku roku kalendarzowego Zarząd Spółki ma obowiązek w drodze negocjacyjnej podjąć z działającymi u niego organizacjami związkowymi negocjacje w sprawie wysokości tego wskaźnika. W trakcie negocjacji strony powinny brać pod uwagę roczny wskaźnik maksymalnego przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalany przez Komisję Trójstronną bądź Radę Ministrów (na rok 2009 wynosi on 8 proc.) oraz sytuację i możliwości finansowe firmy. Jeżeli do końca lutego danego roku kalendarzowego pracodawca i związki nie osiągną porozumienia w tej kwestii, pracodawca ustala wskaźnik sam, biorąc pod uwagę stanowiska poszczególnych organizacji związkowych oraz wydając stosowne zarządzenie do 10 marca. Pakiet Gwarancji Socjalnych dla Pracowników ZEC i MEGAZEC gwarantuje ten przyrost na poziomie nie niższym niż ustalony przez Komisję Trójstronną bądź Radę Ministrów. Ustalenie wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nie stanowi samo przez się podstawy do żądania przez poszczególnych pracowników podwyższonych wynagrodzeń, chyba, że taki tryb wynika z przyjętego w firmie układu zbiorowego pracy bądź regulaminu wynagradzania. Podwyżkę należy, zatem wprowadzić indywidualnie dla każdego z pracowników. Podwyżka dla każdego pracownika nie musi być równa ustalonemu wskaźnikowi, w związku z tym nie każdy pracownik musi ją otrzymać. Pracodawca powinien jedynie zadbać, aby średnie podwyżki odpowiadały ustalonemu wskaźnikowi.

 

Informujemy, iż w piątek - 6 lutego 2009r. miało nastąpić, ale nie nastąpiło podpisanie przygotowanych przez Zarząd Spółki dokumentów uzgadnianych przez strony od wielu miesięcy, dotyczących poprawy warunków pracy i płacy w Spółce, a  w szczególności:

 

1. Porozumienie w sprawie ustalenia 8 % przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2009 roku w PGE Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. realizowanego poprzez zmianę wysokości miesięcznej premii z 5% na 10% oraz poprzez podwyższenie wynagrodzenia w roku 2009 dla pracowników „jednozmianowych” o 4%, a dla pracowników „zmianowych” o 3%).

 

2. Protokołu dodatkowego nr 8 do ZUZP., w którym między innymi zaproponowano:

a)      zmianę zapisów, dzięki którym możliwe byłoby wypłacenie w roku 2009 premii rocznej.

b)      Zmianę zasad wypłacania dodatków za pracę „zmianową” – wprowadzenie tzw. „ryczałtu zmianowego” dla wszystkich zatrudnionych w „systemie zmianowym”

c)      Zmianę zapisów pozwalających na stosowanie ruchomego czasu pracy dla pracowników „jednozmianowych”

3. Załącznik Nr 6 do „Regulaminu Pracy w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.”, w którym zawarto zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy dla pracowników „zmianowych”.

 Do podpisania w/w dokumentów nie doszło. Wyjątek stanowi okrojony ze wszystkiego poza zapisami o premii rocznej protokół dodatkowy nr 8  do ZUZP. 

Szanowni Państwo, w piątek 6.02.2009r. o godzinie 18:00 zakończyły się fiaskiem trwające ponad pół roku negocjacje i uzgodnienia między związkami zawodowymi a Zarządem  PGE Zespół Elektrociepłownia  Bydgoszcz S.A., Zarząd Spółki dysponował  kompletem dokumentów oraz odpowiednimi wyliczeniami i symulacją związaną z wprowadzeniem podwyżek na rok 2009 z uwzględnieniem kosztów wdrożenia „ryczałtu zmianowego”, obliczonego na podstawie kosztów dodatków zmianowych wypłacanych dla wszystkich pracowników w przeciągu całego 2008 roku. Wyjaśniamy również, że zróżnicowanie podwyżek przypadających na rok 2009 dla pracowników „zmianowych” o jeden procent mniej niż dla pracowników „jednozmianowych” powstało w wyniku obaw przewodniczących trzech organizacji związkowych  dotyczących ewentualnego wzrostu  wynagrodzeń związanych z wprowadzeniem „ryczałtu zmianowego”.

Wydawałoby się, że tak duże ustępstwa naszej organizacji  przy tak gruntownie przygotowywanej - od 6 miesięcy  dokumentacji pozwolą na podpisanie odpowiednich porozumień. Nic bardziej mylnego. Chociaż od dłuższego czasu przedstawiciele organizacji związkowych działających w Spółce  zarzekali się, iż zgadzają się - a jakże, na wprowadzenie „ryczałtu zmianowego” to jednak zrobili wszystko, aby w piątek 6 lutego do tego nie doszło.

Jaki cel im przyświecał?

W jaki sposób udało im się tego dokonać?

-         Otóż, w trakcie toczących się od godziny 14:00 negocjacji, po godzinie 16:00 przybywa nieobecny do tej pory pan Ryszard Walczuk (podobno był chory) i zastępuje panią Krystynę Andrusieczko, która do tego czasu reprezentowała Związek Zawodowy „Energetyków” na tym  spotkaniu i nie wnosiła żadnych uwag do przedstawionych dokumentów.

-         Następnie w bardzo prosty, jednocześnie w bardzo bezczelny  sposób Przewodniczący ZZ Energetyków - Pan Ryszard Walczuk ( specjalista w Biurze Produkcji ?) stawia zarzut, iż dokumentacja przygotowana przez służby finansowe Spółki jest zrobiona nierzetelnie.

Ta jedna inkryminacja wystarcza.

To, co się potem działo, toczyło się jak gdyby było wcześniej wyreżyserowane.

-         natychmiast wezwano pracownika Działu Rachuby Płac oraz  kierownika Produkcji Podstawowej EC II i EC III, którzy to w piątek o godzinie17:00 „przypadkowo” znajdowali się jeszcze na terenie zakładu.

-         pan Krzysztof Lewandowski stwierdza, iż jest zdumiony gdyż z jego obliczeń wynika, że dodatki zmianowe wynoszą nie 41,5 % jak wyliczyły służby finansowe Spółki, lecz zaledwie 36%. Oświadczenie było złożone na podstawie  wyliczenia dodatków zmianowych 1 pracownika słownie: JEDNEGO PRACOWNIKA za 1 miesiąc, słownie: JEDEN MIESIĄC.

-         Powstały wątpliwości, kto ma rację? czy Zarząd Spółki z dostępem do odpowiednich danych i oprogramowania, czy kierownicy – „związkowcy”, poddający w wątpliwość przygotowane wyliczenia.

-         Godzina 17:25 Przewodniczący Bogdan Walkowiak prosi o przerwę. Obecny w pełnym składzie Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego podczas przerwy stwierdza:

·       W wyniku prawdopodobnie zmowy zostaliśmy oszukani.

·       W  roku 2009 „ryczałt zmianowy”  prawdopodobnie nie zostanie wprowadzony.

·       Przy założeniu, że na wprowadzeniu ryczałtu zmianowego nikt nie może stracić, nie można go wprowadzić „bezkosztowo”. Dlatego musi być wprowadzany przy okazji regulacji płac.

·       Ponowne przeliczenie  kosztów wprowadzenia ryczałtu zmianowego zajmie dużo czasu, a czasu nie ma. „Ryczałt zmianowy” miał wejść od kwietnia – nie wejdzie.

·       Łącznie z  wprowadzeniem ryczałtu miały wejść zasady tworzenia harmonogramów – nie wejdą. Wszystko opóźni się, co najmniej o pół roku.

-         Po przerwie – w związku z powstałymi wątpliwościami Prezes Spółki proponuje: mimo wszystko wprowadzić ryczałt na okres próbny jednego roku, lecz wcześniej w związku z wątpliwościami związków zawodowych należy dokonać ponownego przeliczenia kosztów, co zajmie około jednego tygodnia. ( obliczenia trwają po dzień dzisiejszy).

-         Proponuje również dokonać podpisania protokołu dodatkowego nr 8 do ZUZP, który zawierałby tylko zapis pozwalający na wypłacenie premii rocznej jeszcze w tym roku.

-         Bogdan Walkowiak prosi o krótką przerwę. W związku z jeszcze nieoficjalnymi dla związków zawodowych informacjami o zablokowaniu wynagrodzeń w Grupie PGE podejmujemy decyzję: przyjmujemy propozycję pana Prezesa, jednocześnie w związku z okresem próbnym obowiązywania ”ryczałtu” mimo, że zawsze walczyliśmy o nie tworzenie podziałów zostaliśmy zamuszeni do pominięcia przy wprowadzaniu „ryczałtu” grupę stanowisk, które mogłyby generować nieuzasadnione koszty wzrostu płac wynikającej z jego wprowadzenia. Ponieważ nowe zasady wypłacania dodatków zmianowych mogłyby być anulowane po roku czasu, podwyżki muszą być przyznane wszystkim pracownikom w równym procencie bez względu na system czasu pracy, w którym jest pracownik zatrudniony.

-         Po przerwie Przewodniczący Bogdan Walkowiak składa odpowiednie oświadczenie oraz wyraża zgodę na wprowadzenie w trybie natychmiastowym okrojonego protokołu dodatkowego nr 8 oraz wyraża nadzieję, iż dzięki naszej decyzji pan Prezes będzie w stanie uruchomić wypłacanie pracownikom premii rocznej jeszcze w miesiącu lutym 2009 roku.

Rodzi się pytanie:

Dlaczego trzy związki zawodowe  podjęły działania niekorzystne dla większości Pracowników?

Odpowiedź:

Oczywiście chodzi o pieniądze.

Po prostu „działacze związkowi” nie chcieli dopuścić, żeby przez wprowadzenie „ryczałtu zmianowego” niektórzy pracownicy zyskali po parę złotych - przede wszystkim chodziło o pracowników na stanowiskach nierobotniczych (np. DIR, mistrz). Z chwilą podważenia rzetelności obliczeń, Prezes Spółki nawet jeśliby chciał to nie mógł podjąć decyzji o wprowadzeniu ryczałtu i podwyżek. Przez takie zachowywanie się działaczy związkowych - jak „pies ogrodnika”, na dzień dzisiejszy nie jest wiadome, czy w Spółce będzie podwyżka wynagrodzeń i wyższa premia. Po wprowadzeniu w dniu 5.02.2009r., blokady płac w Grupie PGE, sposób realizacji wskaźnika  wynagrodzeń w Spółce nie jest pewny i jest uzależniony od bardzo wielu czynników.

 W dniu  27 lutego otrzymaliśmy od Zarządu Spółki propozycję przyjęcia zasad wykorzystania 8% przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 2009 roku poprzez realizację składników wynagrodzeń po dniu l lipca 2009r.w ramach płacy o charakterze motywacyjnym. ( premia motywacyjna wypłacona w ciągu roku, niekoniecznie wszystkim i  niekoniecznie w tej samej kwocie). W naszej Spółce charakter motywacyjny polega na tym, że ten kto ma mało dostaje niewiele, a kto ma dużo, dużo dostaje i niekoniecznie  jest to uzależnione od wkładu pracy pracownika  oraz  wartości tej pracy.Zarząd MNSZZ PRC w Bydgoszczy wyraził już pisemne stanowisko w tej sprawie w dniu 2 marca 2009r.  Oświadczamy, iż nie jesteśmy, jak mówią o sobie inne organizacje związkowe działające w ZEC Bydgoszcz, „nowoczesnym związkiem zawodowym”, ponieważ staramy się pilnować naszego ogródka oraz dbać o interesy członków naszego związku zawodowego. Nie zapomnieliśmy jeszcze, kto nas wybrał i kogo reprezentujemy, dlatego naszym zdaniem w związku z dobrą sytuacją finansową Spółki zaproponowaliśmy:

  1. przyjąć w 2009r. 10% wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
  2. nie wyraziliśmy zgody na jego realizowanie w formie wypłacania wynagrodzenia o charakterze motywacyjnym.
  3. podwyżki wynikające z przyrostu wynagrodzeń mają być udzielone w kwocie 270 zł do płacy zasadniczej każdemu pracownikowi zatrudnionemu w Spółce z wyrównaniem od stycznia 2009r.
  4. ponieważ regulacje płacowe, które zostały przeprowadzone na podstawie porozumienia z dnia 10 czerwca 2008 r. zawartego miedzy trzema związkami zawodowymi a Zarządem Spółki, gwarantujące podniesienie płacy pracowników o 32 zł. nie zrekompensowały wzrostu kosztów utrzymania oraz nie spełniły oczekiwań załogi wnieśliśmy o ustalenie minimalnej płacy zasadniczej Spółce na poziomie nie mniejszym niż 1500 zł.

 Zarząd MNSZZ PRC w Bydgoszczy stoi na stanowisku, że do czasu dokonania w Spółce wartościowania stanowisk pracy, uporządkowania taryfikatora stanowiskowo-kwalifikacyjnego oraz tabeli płac nie ma podstaw do realizowania wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w formie wypłacania wynagrodzenia o charakterze motywacyjnym. Podczas podejmowania decyzji przez Zarząd Spółki wnosimy o uwzględnienie faktu, iż do naszej organizacji związkowej przynależy więcej osób niż do wszystkich trzech pozostałych razem wziętych. Ponadto od roku czasu trwały negocjacje dotyczące poprawy warunków pracy i płacy, w których Zarząd MNSZZ PRC w Bydgoszczy w dobrej wierze, wielokrotnie podejmował decyzje o wstrzymaniu uruchomienia procedury sporu zbiorowego mając nadzieje na pozytywne rozwiązanie narastających wewnątrz Spółki problemów. Bardzo źle odbierana jest przez wszystkich Pracowników sytuacja, w której Zarząd Spółki bierze pod uwagę stanowiska innych organizacji jednocześnie pomijając stanowisko MNSZZ PRC w Bydgoszczy. 

            Związki zawodowe w naszej Spółce, w pewnej mierze wykorzystują  nieznajomość obowiązującego prawa przez Pracowników. Polega to między innymi na tworzeniu fikcyjnego wizerunku działacza związkowego walczącego zaciekle z pracodawcą o poprawę warunków płacy i pracy. W takim przypadku odpowiednio wcześniej „działacze” rozpisują się na temat np. możliwości zablokowania wskaźnika przyrostu wynagrodzeń (mimo, że jak w naszym przypadku jest on zagwarantowany w Pakiecie Gwarancji Socjalnych), żeby potem w glorii chwały pokazać jak ciężką i niebezpieczna musieli stoczyć batalię o jego otrzymanie. Podobnie jest w przypadku akcji pracowniczych oraz procedury ich wykup zagwarantowanych w  Pakiecie Gwarancji Socjalnych. Z pewnością pamiętamy jeszcze wszyscy pisemne rozważania oraz zaniepokojenie niektórych organizacji związkowych możliwością nierealizowania procedury wykupu akcji przy jednoczesnym świętym przekonaniu, że całą pracę wykona Inwestor.

Dużo osób pamięta  jak jeszcze niedawno, w czerwcu 2008 roku trzy związki zawodowe, pod groźbą wejścia w spór zbiorowy zażądały realizacji 6 % wskaźnika poprzez realizację podwyżek o gwarantowane 32 zł. Bitwa była zażarta, po trzech dniach nasz pracodawca skapitulował, a „działacze” związkowi odetchnęli - ich płace nie były zagrożone.

Należy spodziewać się, że dalsze takie „współdziałanie” organizacji związkowych w naszej Spółce może doprowadzić, do zatrzymania procesu poprawy warunków pracy i płacy pracowników a wręcz do jego degradacji. Należy pamiętać, że przywileje pracownicze zawarte w Pakiecie Gwarancji Socjalnych nie będą trwać wieczne. Przyjęta przez trzy organizacje związkowe taktyka nie prowadzenia dialogu z organizacją związkową do której należy blisko 50% załogi jest krótkowzroczna i z pewnością nie poprawi warunków pracy i płacy nas wszystkich.

 

Zarząd
MNSZZ PRC
w Bydgoszczy

 

 Do druku: Komunikat  dotyczący zakończenia negocjacji dotyczących podwyżek płac w 2009r. oraz wprowadzenia protokołu dodatkowego nr 8 do ZUZP  w PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.  

  Notatka ze spotkania związków zawodowych z Zarządem Spółki w dniu 06.02.2009r.


 decyzja Zarządu Spółki w sprawie podwyżek płac na 2009r

Autor: Zarząd MNSZZ PRC


Drukuj
© Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Bydgoszczy - Wszelkie prawa
zastrzeżone, Webmaster - ITB Vega