WARUNKI NABYWANIA PRAWA DO EMERYTURY POMOSTOWEJ !!!

  1. ZUS wyjaśnia: ponad 250 tys. osób uprawnionych jest do ubiegania się od stycznia 2009 r. o emerytury pomostowe. Kto i na jakich zasadach dostanie to świadczenie?
  2. Warunki nabywania prawa do emerytury pomostowej
  3. W jaki sposób Pracodawca musi przygotować wykaz stanowisk w "firmie"
  4. Zasady kwalifikacji prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze 

    pobierz poradnik
  5. Stanowisko Związku w sprawie ustalenia w PGE ZEC Bydgoszcz S.A. stanowisk pracy o szczególnym charakterze. 

    Wykaz stranowisk pracy w ZEC Bydgoszcz S.A. na których wykonywane są prace o szczególnym charakterze 
Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl