sobota, 26 września 2020
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
Związek:
Pozostałe:
Wyszukiwarka:


Losowe zdjęcie
194 Warszawa 2008.11.05.
194 Warszawa 2008.11.05.

» zobacz zdjęcie
» wejdź do działu
Strefa Związkowca
Login:

Hasło:

» Zapomniałem hasło
Polecamy

 

Ramowy rozkład czasu pracy
na rok 2020

 

 

 

 

 

 

Newsletter:
E-mail:
Jak obliczyć podstawę zasiłku chorobowego po wyroku TK
Jesteś w: Archiwum

Jak obliczyć podstawę zasiłku chorobowego po wyroku TK

Interpelacja nr 6254 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wyroku TK z dnia 24 czerwca 2008 r., w którym orzekł o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Szanowna Pani Minister! W dniu 7 lipca 2008 r. w życie wszedł wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r., sygn. akt. SK 16/06 (Dz. U. Nr 119, poz.771), w którym Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.) rozumiany w taki sposób, że w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, od których pracownik uiścił składkę na ubezpieczenie chorobowe, a które nie są mu wypłacane za okres pobierania zasiłku chorobowego, jest niezgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

Otóż jedna z wielu wytycznych ZUS mówi, że: ˝Jeżeli jednak powstaną wątpliwości, a pracodawca udokumentuje, że wypłaca składnik wynagrodzenia za okres pobierania zasiłku, mimo że nie zawarł tej zasady w przepisach płacowych lub w umowie o pracę, składnika tego nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego˝.

1. Czy uwzględniać w podstawie zasiłków chorobowych premie uznaniowe i nagrody, kierując się wyłącznie zasadą, że zostały od nich zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne?

2. Czy w miesiącach, w których obok zasiłków chorobowych były wypłacane premie uznaniowe lub nagrody, składników tych nie należy uwzględniać w podstawie obliczania zasiłków chorobowych? (Prawie wszystkie takie przypadki w firmach występują, premie uznaniowe i nagrody mają wyłącznie charakter uznaniowy).

Z poważaniem

Poseł Jacek Tomczak

Warszawa, dnia 30 października 2008 r.

Odpowiedź ministra pracy i polityki społecznej na interpelację nr 6254 w sprawie wyroku TK z dnia 24 czerwca 2008 r., w którym orzekł o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

W odpowiedzi na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 15 listopada 2008 r., znak SPS-023-6254/08, w sprawie interpelacji pana posła Jacka Tomczaka dotyczącej wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r., w którym orzekł o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, pozwolę sobie przedstawić, co następuje:

Przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 119, poz. 771) art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, ze zm.) rozumiany był w ten sposób, że przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, jeżeli układy zbiorowe pracy bądź inne przepisy o wynagradzaniu nie przewidują ich zmniejszenia za okresy pobierania zasiłków. Kierując się tym brzmieniem przepisu, nie uwzględniano w podstawie wymiaru np. premii uznaniowych, których zasady przyznawania nie przewidywały ich zmniejszenia w związku z pobieraniem zasiłków. Taka interpretacja art. 41 ust. 1 ustawy chorobowej znalazła swoje potwierdzenie zarówno w wyrokach sądowych, jak i w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2007 r. sygn. SK 45/06 (Dz. U. Nr 230, poz. 1699).

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24 czerwca 2008 r. rozstrzygnął jednak inaczej. Orzekł, że art. 41 ust. 1 ustawy chorobowej, rozumiany w taki sposób, że w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, od których pracownik uiścił składkę na ubezpieczenie chorobowe, a które nie są mu wypłacane za okres pobierania zasiłku chorobowego, jest niezgodny z konstytucją. Postanowienia wyroku trybunału weszły w życie z dniem jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli z dniem 7 lipca 2008 r.

W następstwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego oraz pozostałych świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, należy w zasadzie uwzględniać składniki wynagrodzenia, od których odprowadzana jest składka na ubezpieczenie chorobowe.

Nie należy jednak uwzględniać składników, co do których obowiązujące u pracodawcy przepisy płacowe albo umowy o pracę (u pracodawców niemających obowiązku tworzenia regulaminów wynagradzania) zawierają jednoznaczne postanowienia o zachowywaniu przez pracownika prawa do tego składnika wynagrodzenia za okres pobierania zasiłku.

W razie braku odpowiednich postanowień w przepisach płacowych określających zasady ustalania nagród i ich wypłaty należy uznać, że nieuregulowany w przepisach płacowych składnik wynagrodzenia nie jest wypłacany za okres pobierania zasiłku (wynagrodzenia za czas choroby), a tym samym powinien być uwzględniony przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełniania.

Jeżeli jednak powstaną wątpliwości, a pracodawca udokumentuje, że wypłaca uznaniowy składnik wynagrodzenia za okres pobierania zasiłku, mimo że nie zawarł tej zasady w przepisach płacowych lub umowie o pracę, składnika tego nie należy uwzględniać podstawie wymiaru.

Obowiązek udokumentowania, że istotnie wypłaca dany składnik wynagrodzenia za okres choroby, a tym samym nie powinien go wliczać do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego, spoczywa więc na pracodawcy.

Pragnę jednocześnie poinformować, że pracodawca mający wątpliwości co do prawidłowości ustalania zasiłków w konkretnych przypadkach może wystąpić do miejscowego oddziału ZUS o wydanie decyzji (art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Minister Jolanta Fedak

Warszawa, dnia 1 grudnia 2008 r.

Autor: Interpelacja nr 6254


Drukuj
© Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Bydgoszczy - Wszelkie prawa
zastrzeżone, Webmaster - ITB Vega