Ważna informacja dotycząca obsługi PPE on-line

W związku z brakiem informacji na temat zmiany strony www, na której każdy pracownik może sprawdzić swoje wpłaty i transakcje związane z Pracowniczym Programem Emerytalnym informujemy: aktualna strona to www.psat.pl/ing

 

 

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl