Pomostówki do Trybunału

Praca wykonywana w warunkach hałasu i praca zmianowa nocna zostały uznane za prace w warunkach szczególnych w raporcie pt. "Prace wykonywane w szczególnych warunkach i prace o szczególnym charakterze przedstawionym w lutym 2000 r. przez Komisję Ekspertów do Spraw Uprawnień do Obniżonego Wieku Emerytalnego Osób Zatrudnionych w Szczególnych Warunkach lub Szczególnym Charakterze powołaną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" zdecydowała o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o emeryturach pomostowych.

Wniosek zostanie skierowany do Trybunału Konstytucyjnego w tym tygodniu.

Za niezgodne z Konstytucją "Solidarność" uznaje:

  1. Pominięcie w wykazie szczególnych warunków (art.3 ust 2 ustawy o emeryturach pomostowych) prac wykonywanych w warunkach występowania hałasu, wykonywanych poza pomieszczeniami zamkniętymi oraz pracy zmianowej nocnej;
  2. Przyznanie prawa do emerytur pomostowych wyłącznie pracownikom, którzy wykonywali prace w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r.

Praca wykonywana w warunkach hałasu i praca zmianowa nocna zostały uznane za prace w warunkach szczególnych w raporcie pt. "Prace wykonywane w szczególnych warunkach i prace o szczególnym charakterze przedstawionym w lutym 2000 r. przez Komisję Ekspertów do Spraw Uprawnień do Obniżonego Wieku Emerytalnego Osób Zatrudnionych w Szczególnych Warunkach lub Szczególnym Charakterze powołaną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Zarówno wykaz szczególnych warunków pracy, jak i zestawienie prac w szczególnych warunkach oraz o szczególnym charakterze, których wykonywanie uprawnia do emerytury pomostowej powinny być ustalane z należytą starannością, ponieważ podlegają one ocenie z punktu widzenia zgodności z zasadą równości wobec prawa oraz zakazu dyskryminacji (art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP).

Jak czytamy we wniosku o przysługiwaniu prawa do emerytur pomostowych powinny decydować szczególne warunki lub charakter pracy określone w oparciu o kryteria medyczne, a nie data rozpoczęcia pracy. Zdaniem Komisji Krajowej ten przepis jest sprzeczny z konstytucyjnymi zasadami równości wobec prawa i zakazu dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym.

Wniosek do Trybunału (pdf)

źródło:solidarnosc.org.pl

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl