Zmiana nazwy Spółki na PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S. A.

Informujemy, iż zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy od dnia 16 grudnia 2008r. nasza Spółka, Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz działa pod nazwą:

PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz Spółka Akcyjna

Wobec powyższego w korespondencji, na fakturach i umowach należy używać nowej nazwy Spółki.

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl