dodatkowe informacje dotyczące "Sanacji jamy ustnej".

 Witam serdecznie.
Przekazuje Państwu dodatkowe informacje dotyczące "Sanacji jamy ustnej".

pozdrawiam
Jacek Szwed

Bydgoszcz, dnia 16 grudnia 2008r

  Komunikat    

           Przypominam pracownikom ZEC Bydgoszcz S.A. oraz „MEGAZEC” Sp. z o. o., że każdy pracownik zatrudniony do 1 stycznia 2009 r. jest  uprawniony do „Sanacji jamy ustnej”. W ramach sanacji u pacjentów zostanie dokonany wejściowy przegląd stomatologiczny przez lekarza stomatologa LUX-MED. Przegląd ten jest bezpłatny. Przebadana osoba otrzyma kopię karty badania, w której opisany będzie szczegółowy stan jego uzębienia oraz zostanie określony zakres zabiegów, którym pacjent powinien być poddany w celu całkowitego wyleczenia uzębienia. Sanacja jamy ustnej obejmuje dodatkowo niezbędne w procesie leczenia materiały stomatologiczne. Proces sanacji jamy ustnej u pojedynczego pracownika zamyka końcowy przegląd jamy ustnej potwierdzający wyleczenie.

Ważne !!

Pracownik, który nie będzie chciał skorzystać z sanacji samodzielnie ma prawo wskazać na piśmie jednego członka rodziny w swoje miejsce pod warunkiem, że członek rodziny posiada kartę LUX-MED. Przekazanie swoich uprawnień do sanacji na członka swojej najbliższej rodziny składane będzie w recepcji przychodni przyzakładowej przy ZEC Bydgoszcz S.A. i nie może nastąpić później niż 31 grudnia 2008r. Projekt sanacji jamy ustnej będzie trwał do momentu zamknięcia sanacji u wszystkich uprawnionych jednak nie dłużej niż do 31.08.2010 roku.                                                                        

Jacek Szwed

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl